schijnbaar etymology

Dutch word schijnbaar comes from Dutch schijnen ((copulative) to appear, to seem. (ergative) to shine.), Dutch -baar (-able, indicates an action can be performed.)

Detailed word origin of schijnbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
schijnen Dutch (nld) (copulative) to appear, to seem. (ergative) to shine.
-baar Dutch (nld) -able, indicates an action can be performed.
schijnbaar Dutch (nld) Ostensible, apparent Seemingly, apparently.

Words with the same origin as schijnbaar

Descendants of schijnen
schijngestalte schijnheilig schijnheiligheid schijnsel
Descendants of -baar
aanvaardbaar bereikbaar betrouwbaar blijkbaar breekbaar bruikbaar dankbaar dankbaarheid kostbaar kwetsbaar middelbaar onaanvaardbaar onverslaanbaar openbaar prikkelbaar strafbaar vergelijkbaar verkiesbaar verkrijgbaar vervangbaar vloeibaar voorspelbaar vruchtbaar zichtbaar