schoonheid etymology

Dutch word schoonheid comes from Dutch -heid, Dutch schoon

Detailed word origin of schoonheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
schoon Dutch (nld) (Netherlands) clean; cleansed. (chiefly, Belgium) beautiful.
schoonheid Dutch (nld) Beautiful person or object. Beauty.

Words with the same origin as schoonheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid
Descendants of schoon
schone kunsten