schrijftaal etymology

Dutch word schrijftaal comes from Dutch schrijven ((transitive) to write. (transitive) to write (data).), Dutch taal (Language.)

Detailed word origin of schrijftaal

Dictionary entryLanguageDefinition
schrijven Dutch (nld) (transitive) to write. (transitive) to write (data).
taal Dutch (nld) Language.
schrijftaal Dutch (nld) Written language.

Words with the same origin as schrijftaal

Descendants of schrijven
afschrijving romanschrijver schrijfster schrijftafel schrijfwijze schrijfzaal schrijver schrijverschap toneelschrijver
Descendants of taal
Duitstalig Nederlandstalig anderstalig meertalig talig tweetalig vertalen