soortnaam etymology

Dutch word soortnaam comes from Dutch naam (Name.), Dutch soort ((biology, taxonomy) genus, species Sort, kind.)

Detailed word origin of soortnaam

Dictionary entryLanguageDefinition
naam Dutch (nld) Name.
soort Dutch (nld) (biology, taxonomy) genus, species Sort, kind.
soortnaam Dutch (nld) Common noun.

Words with the same origin as soortnaam

Descendants of naam
benaming met name
Descendants of soort
sorteren sortering