staatsburger etymology

Dutch word staatsburger comes from Dutch staat (State (political entity). State, condition.), Dutch burger (Citizen. Middle-class or bourgeois person, burgher Burger.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of staatsburger

Dictionary entryLanguageDefinition
staat Dutch (nld) State (political entity). State, condition.
burger Dutch (nld) Citizen. Middle-class or bourgeois person, burgher Burger.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
staatsburger Dutch (nld) Citizen (of a country).

Words with the same origin as staatsburger

Descendants of staat
rechtsstatelijk
Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatssecretaris varkensvlees verlovingsring