strafbaar etymology

Dutch word strafbaar comes from Dutch -baar (-able, indicates an action can be performed.), Dutch straffen ((transitive) to punish. (transitive) to sentence.)

Detailed word origin of strafbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
-baar Dutch (nld) -able, indicates an action can be performed.
straffen Dutch (nld) (transitive) to punish. (transitive) to sentence.
strafbaar Dutch (nld) Illegal.

Words with the same origin as strafbaar

Descendants of -baar
aanvaardbaar bereikbaar betrouwbaar blijkbaar breekbaar bruikbaar dankbaar dankbaarheid kostbaar kwetsbaar middelbaar onaanvaardbaar onverslaanbaar openbaar prikkelbaar schijnbaar vergelijkbaar verkiesbaar verkrijgbaar vervangbaar vloeibaar voorspelbaar vruchtbaar zichtbaar
Descendants of straffen
straf straffe