tijd etymology

Dutch word tijd comes from Proto-Indo-European *deh₂y-, Proto-Indo-European *dey-, Proto-Indo-European - -tis, and later Proto-Indo-European *déh₂itis (Interval, period of time.)

Detailed word origin of tijd

Dictionary entryLanguageDefinition
*deh₂y- Proto-Indo-European (ine-pro)
*dey- Proto-Indo-European (ine-pro) to shine
- -tis Proto-Indo-European (ine-pro)
*dīti- Proto-Indo-European (ine-pro) time, period
*déh₂itis Proto-Indo-European (ine-pro) Interval, period of time.
*tīdiz Proto-Germanic (gem-pro) Period, interval. Time.
tīt Old Dutch (odt)
tijt Middle Dutch (dum) Life, lifetime. Moment. Period of time. Right, appointed time. Time (as a concept). Time, moment.
tijd Dutch (nld) (grammar) tense. Time.

Words with the same origin as tijd

Descendants of *deh₂y-
deeltijds destijds etenstijd gelijktijdig kersttijd kindertijd leeftijd maaltijd ruimtetijd tegelijkertijd tijdelijk tijdens tijdig tijdlijn tijdnood tijdperk tijdstempel tijdstip tijdsverschil toentertijd tussentijd voltijds vroegtijdig wachttijd
Descendants of *dey-
Joos Joost diva journaal journaille
Descendants of - -tis
daad dader dat doos dosis fortuin gast gastheer geboorte geniaal genie het hetzelfde hotel inderdaad stad