trekvis etymology

Dutch word trekvis comes from Dutch vis (Fish.), Dutch trekken

Detailed word origin of trekvis

Dictionary entryLanguageDefinition
vis Dutch (nld) Fish.
trekken Dutch (nld) (intransitive) to migrate. (intransitive, Belgium) to photograph, take a picture. (intransitive, vulgar) to jerk off, masturbate. (transitive) to manage, to have the strength for. (transitive) to pull, to draw.
trekvis Dutch (nld) Migratory fish.

Words with the same origin as trekvis

Descendants of trekken
aantrekkelijk aantrekking kurkentrekker onaantrekkelijk samentrekking teruggetrokkenheid terugtrekking trekdier trekhaak trekkast trekker trekpaard trekpop trekschuit treksprinkhaan trekvaart trekvogel trekzak trok