uiteindelijk etymology

Dutch word uiteindelijk comes from Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.), Dutch uiteinde (New Year's Eve, year's end.. Tip, extremity.)

Detailed word origin of uiteindelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
uiteinde Dutch (nld) New Year's Eve, year's end.. Tip, extremity.
uiteindelijk Dutch (nld) Eventual. Final In the end; eventually.

Words with the same origin as uiteindelijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk vreselijk