uitroepteken etymology

Dutch word uitroepteken comes from Dutch teken (Character. Sign. Signal.), Dutch uitroep (An exclamation.)

Detailed word origin of uitroepteken

Dictionary entryLanguageDefinition
teken Dutch (nld) Character. Sign. Signal.
uitroep Dutch (nld) An exclamation.
uitroepteken Dutch (nld) A exclamation mark (!).