verantwoordelijk etymology

Dutch word verantwoordelijk comes from Dutch verantwoorden (To justify, be responsible for.), Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.)

Detailed word origin of verantwoordelijk

Dictionary entryLanguageDefinition
verantwoorden Dutch (nld) To justify, be responsible for.
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
verantwoordelijk Dutch (nld) Responsible.

Words with the same origin as verantwoordelijk

Descendants of verantwoorden
verantwoordelijkheid verantwoording
Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verschrikkelijk vreselijk