verbondsark etymology

Dutch word verbondsark comes from Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch verbond, Dutch ark (Ark (ark of the covenant). Ark (ship). Houseboat.)

Detailed word origin of verbondsark

Dictionary entryLanguageDefinition
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
verbond Dutch (nld) Alliance, federation (between countries). Union, association (people with a common cause).
ark Dutch (nld) Ark (ark of the covenant). Ark (ship). Houseboat.
verbondsark Dutch (nld) The Ark of the Covenant.

Words with the same origin as verbondsark

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring