verdedigbaar etymology

Dutch word verdedigbaar comes from Dutch -baar (-able, indicates an action can be performed.), Dutch verdedigen (To defend.)

Detailed word origin of verdedigbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
-baar Dutch (nld) -able, indicates an action can be performed.
verdedigen Dutch (nld) To defend.
verdedigbaar Dutch (nld) Arguable, justifiable.

Words with the same origin as verdedigbaar

Descendants of -baar
aanvaardbaar bereikbaar betrouwbaar blijkbaar breekbaar bruikbaar dankbaar dankbaarheid kostbaar kwetsbaar middelbaar onaanvaardbaar onverslaanbaar openbaar prikkelbaar schijnbaar strafbaar vergelijkbaar verkiesbaar verkrijgbaar vervangbaar vloeibaar voorspelbaar vruchtbaar zichtbaar
Descendants of verdedigen
verdediger verdediging verdedigster