verkrijgbaar etymology

Dutch word verkrijgbaar comes from Dutch -baar (-able, indicates an action can be performed.), Dutch verkrijgen (To obtain, gain, get.)

Detailed word origin of verkrijgbaar

Dictionary entryLanguageDefinition
-baar Dutch (nld) -able, indicates an action can be performed.
verkrijgen Dutch (nld) To obtain, gain, get.
verkrijgbaar Dutch (nld) Obtainable, available.

Words with the same origin as verkrijgbaar

Descendants of -baar
aanvaardbaar bereikbaar betrouwbaar blijkbaar breekbaar bruikbaar dankbaar dankbaarheid kostbaar kwetsbaar middelbaar onaanvaardbaar onverslaanbaar openbaar prikkelbaar schijnbaar strafbaar vergelijkbaar verkiesbaar vervangbaar vloeibaar voorspelbaar vruchtbaar zichtbaar