verlanglijstje etymology

Dutch word verlanglijstje comes from Dutch verlangen

Detailed word origin of verlanglijstje

Dictionary entryLanguageDefinition
verlangen Dutch (nld) Longing, craving To expect, to ask (of someone). To long for, desire, yearn.
verlanglijstje Dutch (nld)

Words with the same origin as verlanglijstje

Descendants of verlangen
verlanglijst