verlegenheid etymology

Dutch word verlegenheid comes from Dutch -heid, Dutch verlegen (Coy. Shy, bashful, timid.)

Detailed word origin of verlegenheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
verlegen Dutch (nld) Coy. Shy, bashful, timid.
verlegenheid Dutch (nld) Embarrassment, shyness.

Words with the same origin as verlegenheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid zekerheid