verlovingsring etymology

Dutch word verlovingsring comes from Dutch ring (Beltway. Ring, hollow circular object.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.), Dutch verloving (Engagement (before marrying).)

Detailed word origin of verlovingsring

Dictionary entryLanguageDefinition
ring Dutch (nld) Beltway. Ring, hollow circular object.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
verloving Dutch (nld) Engagement (before marrying).
verlovingsring Dutch (nld) Engagement ring.

Words with the same origin as verlovingsring

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees