verzoek etymology

Dutch word verzoek comes from Dutch ver-

Detailed word origin of verzoek

Dictionary entryLanguageDefinition
ver- Dutch (nld) To do or to become what the stem (following this prefix) refers to. To move or change in the manner specified by the stem. Used to indicate that the action (referred to by the stem) has a negative connotation (for the direct object of the stem).
verzoek Dutch (nld) Request (act of requesting), friendly demand, petition.

Words with the same origin as verzoek

Descendants of ver-
verbinden verbinding verblijven vergissing verhogen verhoor verhuizen verkennen verleiden verlopen vermaak vermogen veroordelen verplaatsen verraden verslaan verslag vertrouwen vervangen verwachten verwarring verzekeren verzekering verzorgen