voordeel etymology

Dutch word voordeel comes from Dutch voorbate, Dutch deel (Part, piece. Volume (of a book or album).)

Detailed word origin of voordeel

Dictionary entryLanguageDefinition
voorbate Dutch (nld)
deel Dutch (nld) Part, piece. Volume (of a book or album).
voordeel Dutch (nld) Advantage.

Words with the same origin as voordeel

Descendants of voorbate
voorbaat
Descendants of deel
nadelig voordelig