vreselijk etymology

Dutch word vreselijk comes from Dutch vrees (Fear, apprehension, angst.), Dutch -lijk (-able. -ly, -al, -ous.)

Detailed word origin of vreselijk

Dictionary entryLanguageDefinition
vrees Dutch (nld) Fear, apprehension, angst.
-lijk Dutch (nld) -able. -ly, -al, -ous.
vreselijk Dutch (nld) Terribly Terrible.

Words with the same origin as vreselijk

Descendants of -lijk
afhankelijk afschuwelijk behoorlijk belachelijk duidelijk eerlijk eigenlijk eindelijk gevaarlijk gewoonlijk hartelijk letterlijk menselijk natuurlijk noodzakelijk ongemakkelijk persoonlijk pijnlijk redelijk tijdelijk uiteindelijk verantwoordelijk verantwoordelijkheid verschrikkelijk