vrijwilliger etymology

Dutch word vrijwilliger comes from Dutch -er, Dutch vrijwillig (Voluntary, of one's own free will.)

Detailed word origin of vrijwilliger

Dictionary entryLanguageDefinition
-er Dutch (nld) Forms the comparative form of adjectives. Formings adjectives denoting something originating from a place.. Forms nouns denoting male inhabitants or residents of a place. Forms agent nouns from verbs.. Forms nouns for a person associated with something.
vrijwillig Dutch (nld) Voluntary, of one's own free will.
vrijwilliger Dutch (nld) Voluntary (para)military recruit. Volunteer.

Words with the same origin as vrijwilliger

Descendants of -er
aanklager bedrieger bestuurder bewaker broeder dader eerder krijger leider meter oplichter pooier schrijver speler tegenstander trekker verkoper verrader vervanger voorzitter werknemer wetenschapper zender zwerver