wakker etymology

Dutch word wakker comes from Proto-Indo-European *weǵ-, and later Proto-Germanic *wakraz (Awake. Watchful, alert.)

Detailed word origin of wakker

Dictionary entryLanguageDefinition
*weǵ- Proto-Indo-European (ine-pro) to be fresh, be cheerful, be awake, to be awake, be fresh or cheerful, to be strong, be awake, be fresh, be cheerful, to be awake, be fresh, be cheerful, to be fresh, cheerful, awake, lively, to be strong
*wakraz Proto-Germanic (gem-pro) Awake. Watchful, alert.
wakker Dutch (nld) Awake.

Words with the same origin as wakker

Descendants of *weǵ-
bang beantwoorden bedanken bedenken bedoeling bedrijven beeld beginnen begrafenis begraven begrijpen behandelen behandeling bekijken beloning bemanning bereik bereiken beveiliging bevel bevelen bezwaar blijven wacht