wetenschap etymology

Dutch word wetenschap comes from Dutch -schap (-ship.), Dutch weten

Detailed word origin of wetenschap

Dictionary entryLanguageDefinition
-schap Dutch (nld) -ship.
weten Dutch (nld) (auxiliary, with te) to be able to, to manage to (literally, "to know how to/to know of a way to"). (transitive) to know (knowledge). (transitive) to remember.
wetenschap Dutch (nld) (uncountable) knowledge. Science.

Words with the same origin as wetenschap

Descendants of -schap
agentschap ballingschap beterschap blijdschap broederschap eigenschap genootschap gereedschap gevangenschap heerschappij kampioenschap leiderschap lidmaatschap maatschappelijk maatschappij moederschap nalatenschap ouderschap vaderschap vakmanschap vennootschap weddenschap zwangerschap zwangerschapsverlof
Descendants of weten
weetal weetje