zekerheid etymology

Dutch word zekerheid comes from Dutch -heid, Dutch zeker

Detailed word origin of zekerheid

Dictionary entryLanguageDefinition
-heid Dutch (nld) -ness, -ity; forms nouns from adjectives, denoting the abstract quality of the adjective.
zeker Dutch (nld) Certain, sure. Confident, secure. Confirmed Certainly, surely. Particularly, even more unambiguously.
zekerheid Dutch (nld) Certainty. Collateral.

Words with the same origin as zekerheid

Descendants of -heid
aanwezigheid afwezigheid bezorgdheid duidelijkheid eenheid eerlijkheid eeuwigheid gelegenheid gerechtigheid gezondheid goedheid liefdadigheid overheid persoonlijkheid schoonheid snelheid veiligheid verantwoordelijkheid verlegenheid vrijheid waardigheid waarheid werkelijkheid wijsheid