pocztowy etymology

Polish word pocztowy comes from Polish -owy (Appended to nouns to form masculine adjectives; -y.), Polish poczta

Detailed word origin of pocztowy

Dictionary entryLanguageDefinition
-owy Polish (pol) Appended to nouns to form masculine adjectives; -y.
poczta Polish (pol) Mail (material conveyed by postal services). Post (organization that delivers mail). Post office.
pocztowy Polish (pol) Postal.

Words with the same origin as pocztowy

Descendants of -owy
brązowy czekoladowy dodatkowy domowy jabłkowy kolorowy komputerowy metalowy miodowy narodowy nerwowy pomarańczowy południowy radiowy rządowy różowy samochodowy sportowy standardowy wartościowy wojskowy wybuchowy zawodowy światowy