aurar etymology

Romanian word aurar comes from Romanian -ar (Added to a word to denote a profession or craft; -er.), Romanian aur (Gold.)

Detailed word origin of aurar

Dictionary entryLanguageDefinition
-ar Romanian (ron) Added to a word to denote a profession or craft; -er.
aur Romanian (ron) Gold.
aurar Romanian (ron) Goldsmith. Person who extracts gold from mines or rivers, or a gold prospector.

Words with the same origin as aurar

Descendants of -ar
apar brutar brutărie bucătar bucătăreasă bucătărie căciular cămătar fierar fierărie florar focar fugar grădinar grădinărie gustar găozar pomar portar pâinar pădurar sugar tâmplar ușar zidar
Descendants of aur
aur auri auriu auros