departe etymology

Romanian word departe comes from Romanian parte (Direction. Part. Portion, section, piece, share. Side.), Romanian de (By. From. Of.)

Detailed word origin of departe

Dictionary entryLanguageDefinition
parte Romanian (ron) Direction. Part. Portion, section, piece, share. Side.
de Romanian (ron) By. From. Of.
departe Romanian (ron) Far (distant in time, space, or degree).

Words with the same origin as departe

Descendants of parte
depărta parte părticea
Descendants of de
dar de decât dedesubt degeaba degrabă deloc deoarece deosebit deseară desigur despre destul devreme dimpotrivă din dinainte dincolo dintre diseară tot totdeauna totuși întotdeauna