devreme etymology

Romanian word devreme comes from Romanian de (By. From. Of.), Romanian vreme (Time. Weather.)

Detailed word origin of devreme

Dictionary entryLanguageDefinition
de Romanian (ron) By. From. Of.
vreme Romanian (ron) Time. Weather.
devreme Romanian (ron) Early. Soon, promptly, shortly, before long.

Words with the same origin as devreme

Descendants of de
dar de decât dedesubt degeaba degrabă deloc deoarece deosebit departe deseară desigur despre destul dimpotrivă din dinainte dincolo dintre diseară tot totdeauna totuși întotdeauna
Descendants of vreme
vreme