gerar etymology

Romanian word gerar comes from Romanian ger, Romanian -ar (Added to a word to denote a profession or craft; -er.), Latin ianuarius (Of January.)

Detailed word origin of gerar

Dictionary entryLanguageDefinition
ger Romanian (ron) Frigidness, frosty weather. Frost (cold weather that causes frost to form).
-ar Romanian (ron) Added to a word to denote a profession or craft; -er.
ianuarius Latin (lat) Of January.
gerar Romanian (ron) (popular) January (first month of the Gregorian calendar).

Words with the same origin as gerar

Descendants of ger
ger
Descendants of -ar
apar brutar brutărie bucătar bucătăreasă bucătărie căciular cămătar fierar fierărie florar focar fugar grădinar grădinărie gustar găozar pomar portar pâinar pădurar sugar tâmplar ușar zidar