putea etymology

Romanian word putea comes from Latin sum ((copulative) I am, exist, have (with dative).), Latin -ius, Proto-Italic *potis

Detailed word origin of putea

Dictionary entryLanguageDefinition
sum Latin (lat) (copulative) I am, exist, have (with dative).
-ius Latin (lat) Genitive suffix for some irregular pronouns. Forming adjectives from nouns.
*potis Proto-Italic (itc-pro)
potis Latin (lat) Able, capable, possible.
possum Latin (lat) I am able, can.
*potēre Vulgar Latin (la-vul)
putea Romanian (ron) To be able to; can, could, may.

Words with the same origin as putea

Descendants of sum
absent esență posibil posibilitate potent prezent putere putință putut
Descendants of -ius
aleatoriu bacterie consiliu cupru forța invidie invidios legiune minister oficiu ofițer ospiciu proverb regiune teritoriu uni uniune varză vedea vedere vis visa visător vizibilitate vizita
Descendants of *potis
hotel oaspete ospăta ospăț poseda spital