sunt etymology

Romanian word sunt comes from Latin fui, Latin sunt

Detailed word origin of sunt

Dictionary entryLanguageDefinition
fui Latin (lat)
sunt Latin (lat)
sunt Romanian (ron) First-person singular present tense form of fi.. Third-person plural present tense form of fi.

Words with the same origin as sunt

Descendants of fui
absent esență este fi fiindcă ființă fire firesc firetic fiu fost interesant posibil posibilitate potent potență putea putere putință