unsprezece etymology

Romanian word unsprezece comes from Romanian zece ((cardinal) ten.), Romanian un (A, an (indefinite article).), Romanian spre (To (arriving at). To (in the direction of).)

Detailed word origin of unsprezece

Dictionary entryLanguageDefinition
zece Romanian (ron) (cardinal) ten.
un Romanian (ron) A, an (indefinite article).
spre Romanian (ron) To (arriving at). To (in the direction of).
unsprezece Romanian (ron) (cardinal) eleven.

Words with the same origin as unsprezece

Descendants of zece
cincizeci cinzeci nouăzeci optzeci patruzeci treizeci zece zecime șaizeci șaptezeci
Descendants of un
dintr-un niciun printr-un un împreuna într-un
Descendants of spre
despre peste spre înspre