begrafenis etymology

Dutch word begrafenis comes from Proto-Germanic *grabaną, Proto-Germanic *bi- (By, at; a general locative prefix.), Dutch graven ((transitive, or, intransitive) to dig.)

Detailed word origin of begrafenis

Dictionary entryLanguageDefinition
*grabaną Proto-Germanic (gem-pro)
*bi- Proto-Germanic (gem-pro) By, at; a general locative prefix.
graven Dutch (nld) (transitive, or, intransitive) to dig.
*bigrabaną Proto-Germanic (gem-pro) To bury, inter, engrave.
bigravan Old Dutch (odt)
begraven Middle Dutch (dum) To bury. To delimit (land) with a ditch. To fortify.
begraven Dutch (nld) (transitive) to bury.
begrafenis Dutch (nld) Burial, funeral.

Words with the same origin as begrafenis

Descendants of *bi-
bang beantwoorden bedanken bedenken bedoeling bedrijven beeld beginnen begraven begrijpen behandelen behandeling beheersen bekijken beloning bemanning benieuwd bereik bereiken beveiliging bevel bevelen bezwaar blijven
Descendants of graven
begraafplaats