zeemansgraf etymology

Dutch word zeemansgraf comes from Dutch zeeman (A seaman, sailor.), Dutch graf (Grave (slang) very.), Dutch -s- (Genitival interfix used to link elements in some compounds.)

Detailed word origin of zeemansgraf

Dictionary entryLanguageDefinition
zeeman Dutch (nld) A seaman, sailor.
graf Dutch (nld) Grave (slang) very.
-s- Dutch (nld) Genitival interfix used to link elements in some compounds.
zeemansgraf Dutch (nld) Burial at sea.

Words with the same origin as zeemansgraf

Descendants of -s-
aantrekkingskracht afstandsbediening doodsbang doodskist doodsoorzaak gerechtshof godsdienst hartstocht hongersnood hooggerechtshof huiszoekingsbevel identiteitsbewijs landingsbaan levensstijl levensverzekering levensvorm meningsuiting niemandsland oorlogsschip oudejaarsavond rechtszaak staatsburger staatssecretaris varkensvlees verlovingsring